Vil du være med til at præge udviklingen af et af samfundets vigtigste velfærdsområder?  


Undervisningsministeriets departement har ansvar for udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken for folkeskolen, frie grundskoler, ungdomsuddannelser, voksen- og efteruddannelser, frie fagskoler m.m. og varetager betjeningen af undervisningsministeren i tæt samarbejde med ministeriets styrelser.


Som afdelingschef i departementet får du ansvaret for at arbejde med et af samfundets vigtigste velfærdsområder. Du vil indgå i ministeriets øverste ledelse – koncernledelsen - og får en væsentlig rolle i ministeriets fremadrettede strategiske arbejde.
Koncernledelsen arbejder sammen om at sikre de bedste rammer for en god arbejdsplads med samarbejde på tværs af afdelinger og organisatoriske enheder, så ministeriet vedvarende kan levere arbejde af høj faglig kvalitet til minister, Folketing og vores omgivende samfund.


Departementet vil pr. 1. december 2017 bestå af fire afdelinger. Den endelige fordeling af departementets 12 kontorer på de fire afdelinger afventer besættelsen af de to ledige afdelingschefstillinger, men grundstrukturen for de fire afdelinger er følgende:

  • En afdeling med ansvar for folkeskole, de frie grundskoler og internationale opgaver m.m. (afdelingschefstilling ledig til besættelse pr. 1. december 2017)  
  • En afdeling med ansvar for ungdoms- og voksenuddannelser m.m.  
  • En afdeling med ansvar for økonomi m.m. (afdelingschefstilling ledig til besættelse pr. 1. december 2017)  
  • En afdeling med ansvar for centrale stabsfunktioner, herunder sekretariat for den øverste ledelse, presse, kommunikation m.m.  

De fire afdelingschefer har sammen med departementschefen det øverste ledelsesansvar for betjeningen af ministeren, udvikling og koordinering af uddannelsespolitikken inden for ministeriets område og styring, koordination og tilsyn af det arbejde, der udføres af ministeriets styrelser og statsinstitutioner.


Om stillingerne  


Afdelingschef med ansvar for folkeskole, de frie grundskoler og internationale forhold m.m.:  

Du vil få ansvaret for en afdeling med fokus på policyopgaver og den daglige ministerbetjening indenfor folkeskolen, de frie grundskoler og internationale opgaver på ministerområdet. Afdelingen har et tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring blandt andet om implementering af folkeskolereformen. Desuden arbejder afdelingen tæt sammen med alle koncernens enheder om ministeriets internationale opgaver. Afdelingschefen har en central rolle i at sikre, at den politiske betjening af ministeren bygger på solid faglig viden, indsigt i sektoren og internationale erfaringer. Afdelingschefen har endvidere en vigtig rolle i forhold til varetagelsen af ministeriets samarbejde med øvrige ministerier, internationale samarbejdspartnere og områdets mange vigtige interessenter.


Vi vil lægge vægt på, at du har erfaring med arbejdet i centraladministrationen og solid erfaring med politikudvikling, implementering og interessenthåndtering på et af de store velfærdsområder.

Vi forventer, at du har interesse for uddannelsespolitik, og det er en fordel, hvis du allerede har kendskab til området. Vi forventer, at du er en erfaren og samarbejdsorienteret leder, der kan skabe helhed og fællesskab i afdelingen, og som kan lede implementeringen af en visionær politisk dagsorden samt bidrage til styrkelse af koncernens sammenhængskraft. Du skal have solid ledelseserfaring og erfaring med politisk rådgivning. Som leder er du blandt andet kendetegnet ved en kommunikerende, samarbejdende, resultatorienteret, handlekraftig og retningssættende ledelsesstil.


Afdelingschef med ansvar for økonomi m.m.:  

Du vil få ansvaret for en afdeling, der blandt andet varetager finanslovsarbejde, budgetanalyser, udgiftsberegninger i forbindelse med reformudspil, analyser m.m.. Afdelingen varetager blandt andet opgaver i relation til økonomistyring af 30 milliarder kroner til uddannelsesområdet samt udvikling og styring af 1.200 selvejende uddannelsesinstitutioner.


Vi vil lægge vægt på, at du har erfaring fra en analytisk og styringsmæssig ledelsesfunktion, at du har godt kendskab til arbejdet i centraladministrationen, at du er samarbejdsorienteret, kan skabe klar sammenhæng mellem de politiske mål og afdelingens opgaveløsning, har solide analytiske kompetencer og et visionært koncernfokus. Du er udviklingsorienteret, og formår at skabe holdbare og innovative løsninger i en kompleks virkelighed præget af mange forandringer.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til undervisningsområdet eller et beslægtet offentligt velfærdsområde. Som leder er du blandt andet kendetegnet ved en kommunikerende, samarbejdende, resultatorienteret, handlekraftig og retningssættende ledelsesstil.


Løn og ansættelsesvilkår  

Stillingerne er klassificeret i løngruppe 3/lønramme 39 (med forbehold for endelig klassificering af den ene stilling). Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingerne besættes som udgangspunkt på åremål. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan du vælge at blive ansat på tjenestemandsvilkår. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.


Hvis du vil vide mere  

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte departementschef Jesper Fisker på telefon 33 92 50 04 eller personalechef Anne Stærk på telefon 33 92 50 97. Du har også mulighed for at kontakte partner Jens Marcussen fra konsulenthuset Genitor, der bistår med rekrutteringsprocessen, på telefon 31 41 05 87.  

Ansøgning  

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis til Undervisningsministeriet via Undervisningsministeriets stillingsopslag senest torsdag den 28. september 2017. Der holdes samtaler i uge 40 og 41.

Der kan forekomme en test i forbindelse med samtalerne. Du får flere oplysninger om testen, hvis det bliver aktuelt.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund. Vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Se alle stillingsopslag